Welcome to the Sidepalsa website

Barrio Ortuzar 12
48213 IZURTZA

Bizkaia · Spain

Legezko Oharra

1. Web honen titularren identitatea

Uztailak 11, 34/2002 lege betetzea, informazioko konpainia eta elektroniko merkataritza zerbitzuak, informatzen dizuegu www.sidepalsa.com-en titularra dela:

Merkataritza izena: A. Ingenieria de Automatismos
IFZ: A-95606471
Helbidea: Ortuzar Auzoa, 48213 IZURTZA Bizkaia. Espainia
Tel.: +34 946 817 250
Faxa: +34 946 816 893
Korreo elektronikoa: a.ingenieria@sidepalsa.com

2. Web hau erabiltzeko baldintza orokorrak

Web honetarako sarbidea baldintzatua dago, izan ere, edozein “Erabiltzailek” www.sidepalsa.com-en dauden termino eta baldintza orokorrak onartu behar ditu.

Beraz, “Erabiltzaileak”baldintza orokorrak irakurri beharko du web honetan sartu bakoitzean, hauek aldatu daitezkeelako.

2.1. Helburu eta esparruaren aplikazioa

Erabiltzeko baldintza orokorrak, www.sidepalsa.com  sartzea eta erabiltzea erregulatzen du, baita ere, testu, grafiko, marrazki, diseinu, kode, softwarea, argazkiak, musika, bideo, soinu, datu oinarri, irudi, adierazpen, informazio eta edozein kreazio jabetza intelektual eta industrialaren nazio eta nazioarteko  arauek babesten dutenak.

Sidepalsak jarri dezake bere arau bereziak erabilera eta/edo zerbitzu espezifiko kontratatzeko, kasu honetan erabiltzeko baldintza orokorrak ordezko ezarriak izango dira.

2.2. Sartzeko baldintzak eta zerbitzuen erabilera

www.sidepalsa.com-en  sartzea libre eta doanekoa da, baina zerbitzu eta eduki batzuk kontratatu behar dira, Sidepalsak horretarako aurrez baldintza bereziak jarriko ditu. Adingabekoak euren guraso, tutore edo ordezkarien baimena beharko dute zerbitzua erabiltzeko, eta hauek izango dira gazteen arduradunak.

Uneoro web honetako zerbitzuen erabilera zilegi egin behar du, indarreko legeari jarraituz, moral eta interneten onartuak diren praktika orokorrak.

Erabiltzaileak  web honetan eman dituen datu guztiak , legezko, egiazko, zehatz eta eguneratuak direla garantizatzen du. Edozein aldaketa egiten badu emandako datuetan , Erabiltzaileak berehala informatu beharko du Sidepalsari.

Erabiltzaileak ez du sartuko birus, programa, makro edo beste edozer web honetako sistema informatiko

aldatu dezakeenik. Ez du oztopatuko beste erabiltzearen sarrera, ez eta erabiliko web honetan publizitate helburua daukaten datuak. Ezin da berregin, kopiatu, banatu, aldatu edo beste inori pasatu web honetan dauden datuak. Ez du egingo ezer web honetako jabetza intelektuala, sekretu industriala, hitzarmen, ohore eskubide, irudi eta inoren intimitatea kaltetu daitekeenik. Askenik, ez du lehia desleialik edo legez kontrako publizitaterik egingo.

Erabiltzailea erregistratzen bada, eta pasatzeko hitz bat ematen bazaio, bera izango da erabilgarri egokia eta beste inori ez ematearen arduraduna. Beste inork erabiltzen badu era desegokian utzi egin diodalako edo galdu egin duelako, Erabiltzailea izango da arduradun bakarra. Lapurtu, galdu edo pasatzeko hitza norbaitek erabiltzen badu, Erabiltzaileak lehen baino lehen Sidepalsari  jakinarazi beharko dio baliogabetzeko, bestela Sidepalsa ez da arduratuko zerbait gertatzen bada.

3. Jabetza intelektuala eta industrialaren eskubideak

www.sidepalsa.com  osatzen duten elementu guztien jabetza intelektuala eta industrialaren eskubideen

titularra da Sidepalsa. Autorearen eskubideak, diseinu grafiko, kode, logo , testu, irudi, argazki,soinu eta web honetan dauden beste hainbat elementu babestuta daude.

Erabiltzaileak aitortzen du, kopiatze, banaketa, salerosi, berriro erabili, komunikazio publiko eta beste edozein etekin ateratzeko moduak www.sidepalsa.com-en edukietatik Sidepalsaren jabetza intelektuala eta industrialaren hauste bat dela.

Erabiltzaileak ematen duen pertsonala ez den informazio guztia, Sidepalsarena izango da, erabili ahalko

duena inongo erantzukizun gabe.

4.Erantzukizun eta bermeen arauak

Sidepalsak ez ditu bermatzen, zilegitasuna, fidagarritasuna, baliagarritasuna, egiatasuna edo zehaztasuna www.sidepalsa.com-en dauden zerbitzu edo informazioak, beraz ez du inongo erantzukizun zuzenean edo zeharko egon litekeen kalte-galerak, Erabiltzaileak beste zerbait espero zuelako.

Sidepalsak adierazten du neurri tekniko eta antolamendukoak hartu dituela web-aren funtzionamendu egokia eduki dezan, eta birus eta osagai kaltegarriak sartu ez daitezen. Baina, ez da erantzule egiten:

a) www.sidepalsa.com-en dauden eduki eta zerbitzuaren jarraitasun eta erabilgarritasuna; b) edukietan akatsik ez egotea, ez eta gerta daitekeen edozein akatsen zuzenketa; d) hartu diren segurtasun neurriaren aurka-ezina; e) www.sidepalsa.com-en segurtasun sistemak edonork hautsi ondoren eragin dezakeen kalte-galerak.

Erantzule bakarra izango da Erabiltzailea, edozein adierazpen pertsonala edo bere izenean bidaltzen denarena , baita ere web honetako eduki eta zerbitzuaren legez kontrako erabilerarena.

Sidepalsak gaitasuna du www.sidepalsa.com-en erabilgarritasuna geldiarazteko alde baterako eta jakinarazpen gabe, mantentze, konponketa, eguneratze edo hobekuntza egiteko. Ahal duenean, Sidepalsak web orrian aldez aurreko oharra jarriko du.

Sidepalsak ez du inongo erantzukizunik bere gain hartuko,erabiltzaileak  www.sidepalsa.com-en egon daitezkeen beste web horretarako loturak egiten badu, Sidepalsak ez baitu haien kontrolik, beraz Erabiltzailea izango da arduradun bakarra.

5.Iraupen eta aldaketa

Sidepalsak gaitasuna du, bere osotasunean edo partzialean baldintza orokorrak aldatzeko, egoki iruditzen bazaio, horren berri eman edo ez. Beraz, Erabiltzaileak www.sidepalsa.com-en sartzen denean une horretan argitaratuta dauden baldintza orokorrak dira eguneratuak.

Siddepalsak edozein unetan eten dezake edo bukatutzat eman web orriaren erabilera, horretarako ez da beharrezkoa izango horren berri ematea.

6.Lege  aplikazioa eta jurisdikzioa

Erabiltzeko eta nabigatzeko baldintza orokor, eta baita erabiltzailearen eta Sidepalsaren arteko edozein harreman ere, lege aplikagarria eta jurisdikzioari jarraituko diote. Baldintza orokor hauen edukitik edo erabiltzailearen et Sidepalsaren arteko harremanetatik eratorritako edozein auzitarako, bi alderdiak, izan lezaketen bestelako edozein foru esanbidez ukatuta, Bilboko Epaitegi eta Auzitegien mende jartzen dira.